Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

06.04.2018 klo 21:00
Tässä tämä suunnitelma, seuraa sen toteutumista osallistumalla ja lukemalla jäsenkirjeitä! Tule mukaan!

 

 

SEINÄJOEN SEUDUN POHJOLA-NORDEN RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Seinäjoen seudun Pohjola-Norden on perustettu vuonna 1947.  Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä Pohjoismaiden kansalaisten välisiä yhteyksiä, edistää Pohjoismaiden tunnettavuutta sekä vahvistaa pohjoismaisen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

 

ERITYISTAVOITTEET vuodelle 2018

1. Jäsenkentän aktivointi ja uusien jäsenten hankkiminen

2. Yhteistyö ajankohtaisten teemojen merkeissä eri tahojen kanssa

  • yhteistyö Pohjola-Norden – yhdistysten ja Länsi-Suomen alueen kanssa
  • yhteistyö Seinäjoen seudun muiden ystävyysseurojen ja Seinäjoen kaupungin vetämän ”Kansainvälistä asukastoimintaa Seinäjoelle” kanssa
  •  yhteistyö eri yhdistysten/järjestöjen (kulttuuri, liikunta, ammattikunta jne), oppilaitosten, yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa

3. Sääntöjen uudistaminen


TOIMINTA JA TAPAHTUMAT

1. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteena on järjestää kokousten yhteyteen jokin ajankohtainen teematapahtuma yhdessä teemaan soveltuvan yhteistyökumppanin kanssa.   Sääntöuudistus otetaan kokouskäsittelyyn valtakunnallisten mallisääntöjen valmistuttua.

 

2. POHJOLA-NORDEN -TAPAHTUMAT

-       Osallistutaan yhteisen Länsi-Suomen alueen tiedotuslehden toteutukseen oman yhdistyksenmme toiminnasta kertovilla artikkeleilla ja mainoshankinnan avulla.

-       Osana valtakunnallista kampanjaa tuodaan paikallisesti näkyviin Pohjolan päivän 23.3.  merkkipäivä ja osallistutaan alueelliseen ja/tai valtakunnalliseen Pohjolan pidot – tapahtumaan 24.3.

-       Osallistutaan uuden Länsi-Suomen alueen aluepäivään.

-       Järjestetään Tanskan kansallispäivänä 5.6. mölkkykisa, johon kutsutaan läntisen alueen Pohjola-Norden – yhdistyksiä ja Seinäjoen seudun muita ystävyysseuroja.

-       Järjestetään Pohjoismaiseen kirjastoviikon tapahtuma marraskuussa yhteistyössä jonkun kirjaston kanssa. Pyritään samassa yhteydessä myös yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa (esim. Etelä-Pohjanmaan opisto).

 

3. NUORET

Nordjobb-toiminnan markkinointia tehostetaan. Järjestetään tammikuussa Nordjobb seminaari Framilla SeAMkin, Sedun ja lukion opiskelijoille. Järjestelyissä hyödynnetään FramiPro:n opiskelijoita.  

Samassa yhteydessä järjestetään tilaisuus työnantajataholle, jossa tiedotetaan mahdollisuudesta toimia Nordjobb-työnantajana muiden pohjoismaiden nordjobbareille.

Jatketaan stipendien myöntämismenettelyä kouluille

 

4. OSALLISTUMINEN PAIKALLISEEN YHTEISTYÖHÖN - KULTTUURI, LIIKUNTA. AMMATTIKUNNAT, JÄRJESTÖT, TEEMAPÄIVÄT

Osallistutaan aktiivisesti Seinäjoen kaupungin vetämään hankkeeseen ”Kansainvälistä asukastoimintaa Seinäjoelle”. Hankkeen avulla on mahdollisuus toteuttaa uudenlaisia yhteistyötoimintoja mm. kulttuurin, liikunnan ja kansalaisten aktiviteettien puitteissa. Yhdistyksellämme on mahdollisuus tuoda esille ja tehdä tunnetuksi tässä yhteydessä pohjoismaisia näkökulmia ja ilmiöitä.

Pohjola-Norden voi toteuttaa yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa, teemapäivissä ja tehdä yhteistä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten ja ammattikuntien kanssa.

Vuonna 2017 toteutuvaa pohjoismaista elokuvatapahtumaa pyritään jatkamaan tavalla tai toisella.

Osallistutaan Eurooppa-päivän 9.5 tapahtumaan

Järjestetään yhteistyössä SFÖ:n ja Seinäjoen kaupungin kanssa Svenska dagen -juhla 6.11.

Yhdistys on aktiivinen Seinäjoen kaupungin suuntaan pohjoismaisen ystäväkaupunkitoiminnan uudelleen aloittamiseksi.

 

5. JÄSENKENTÄN AKTIVOINTI JA UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN

Aktivoidaan nykyistä jäsenistöä osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan . Selvitetään tarkoituksenmukaisin tavoin jäsenistön tarpeita ja toiveita.

Erityisryhmänä ja -alueena tarkastellaan Ähtäriä, jossa on jäsenkuntaa Ähtärin Pohjola-Norden yhdistyksen sulautumisen myötä. Ähtärin eläinpuiston menestys jatkuu Panda-ilmiön myötä, mikä lisää myös pohjoismaisia turisteja.

Järjestetään jäsenmatka Närpiöön.

Jatketaan aktiivista tiedotustoimintaa sekä jäsenistön suuntaan että yleisön keskuudessa.

Uusia jäseniä hankitaan aktiivisella toiminnalla erilaisten tapahtumien yhteydessä ja suoralla yhteydenpidolla.

 

YHTEENVETO VUODEN 2018 TILAISUUKSISTA

TAMMIKUU:         Nordjobb-seminaari

HELMIKUU:        

MAALISKUU:       Kevätkokous.   Pohjolan päivä 23.3.   Pohjolan pidot 24.3.

HUHTIKUU:         Jäsenmatka Närpiöön

TOUKOKUU:       Eurooppa Päivä 9.5.

KESÄKUU:            Mölkky-kisat  5.6.   Tanskan kansallispäivä

ELOKUU:             

SYYSKUU:

LOKAKUU:           Aluetapahtuma. Syyskokous

MARRASKUU:    Svenska Dagen -juhla 6.11.      Pohjoismainen kirjastoviikko

JOULUKUU: