Toimintasuunnitelma 2020

22.09.2019 klo 18:51
Vuodelle 2020 on tarjolla monenlaista mielenkiintoista ohjelmaa. Tulkaa jäsenet mukaan ja tuokaa toimintaan myös omat toiveenne ja ideanne!

SEINÄJOEN SEUDUN POHJOLA-NORDEN

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

 

Seinäjoen seudun Pohjola-Norden on perustettu vuonna 1947.  Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä Pohjoismaiden kansalaisten välisiä yhteyksiä, edistää Pohjoismaiden tunnettavuutta sekä vahvistaa pohjoismaisen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

 

Yhdistys jatkaa viime vuosina toteutettua toimintamallia, jossa pohjoismaista näkökulmaa tuodaan esiin erityyppisten yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on edelleen aktivoida jäsenkenttää ja hankkia uusia jäseniä.

 

 

TOIMINTA ja TAPAHTUMAT

 

 

 1. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos, jonka lähtökohtana on muuttaa yhdistyksen sääntöjä yhden yleiskokouksen periaatteen mukaiseksi ja ajankohtaistaa muuten sääntöjä.

Syyskokous pidetään syksyllä voimassa olevien sääntöjen niin vaatiessa.

 

 1. POHJOLA-NORDEN -TAPAHTUMAT
 • Järjestetään Pohjola-Norden Länsi-Suomen/Pohjanmaan alueen toimintana alueellinen nuorisotapahtuma (ks kohta Nuoret ja koulut) ja osallistutaan muutoinkin alueen toimintaan.
 • Osana valtakunnallista kampanjaa tuodaan paikallisesti Pohjolan viikolla näkyviin Pohjolan päivän 23.3. merkkipäivä ja osallistutaan alueelliseen ja/tai valtakunnalliseen Pohjolan pidot – tapahtumaan.
 • Osallistutaan Lapuan ja Närpiön Pohjola-Norden yhdistysten kanssa Kristiinankaupungin Pohjola-Nordenin isännöimään vierailuun, joka liittyy keväällä 2018 aloitettuun, nelivuotiseen, keskinäiseen yhteistyöprojektiin.
 • Isännöidään/emännöidään Föreningen Norden i Umeå’n vierailua Seinäjoelle Tangomarkkinoiden aikaan
 • Järjestetään Pohjoismaiseen kirjallisuusviikon tapahtuma marraskuussa yhteistyössä jonkun kirjaston kanssa.
 • Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan muihin Pohjola-Norden liiton tapahtumiin (mm. mahdollinen aluetapahtuma ja jäsenristeily)
 • Ylläpidetään yhteyksiä Föreningen Norden i Kristinehamn’in kanssa

 

 

 

 1. NUORET ja KOULUT

Laajennetaan edellisvuosina hyvän vastaanoton saanutta Nordjobb-infotilaisuutta alueelliseksi, nuorisotapahtumaksi siten, että se koskettaa myös erilaisia lasten ja nuorten harrasteryhmiä (urheiluseurat, kulttuuritoimijat jne.), joilla jo on tai jotka hakevat kontakteja pohjoismaisiin kumppanijärjestöihin (jalkapallo- ja salibandyseurat, musiikin harrastajat jne). Yhteistyötahoksi pyritään saamaan nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä kuten esim. SAMO (Seamkin opiskelijoiden yhdistys). Ajankohdaksi suunnitellaan maaliskuuta.

 

Aktivoidaan Pohjola-Norden-yhteistyötä peruskoulu- ja lukiotaholle mm. U-plus toiminnan muodossa.

 

Jatketaan stipendien myöntämismenettelyä kouluille.

 

 

 

 1. OSALLISTUMINEN PAIKALLISEEN YHTEISTYÖHÖN- KULTTUURI, LIIKUNTA, AMMATTIKUNNAT, JÄRJESTÖT, TEEMAPÄIVÄT

Toimitaan aktiivisesti Uumajan Norden-yhdistyksen kanssa tavoitteena Seinäjoen Tangomarkkinoiden ja Uumajan tangotapahtuman yhteistyön aloittaminen. Kutsutaan Uumajan Norden-yhdistys vieraaksi Tangomarkkinoille.

 

Yhdistys toteuttaa muita yhteistyötoimintoja kulttuurin, liikunnan ja kansalaisten aktiviteettien puitteissa ja tuo esille sekä tekee tunnetuksi pohjoismaisia näkökulmia ja ilmiöitä. Pohjola-Norden voi toteuttaa yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa, teemapäivissä ja tehdä yhteistä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten ja ammattikuntien kanssa.

 

Järjestetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Agronomit ry:n kanssa  yleisötapahtuma, jossa käsitellään pohjoismaista yhteistyötä geenivarojen säilyttämiseksi - NordGen-ohjelma.

 

Jatketaan tavalla tai toisella pohjoismaisten elokuvien esittämistä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

 

Osallistutaan Eurooppa-päivän 9.5 tapahtumaan, mikäli kv-järjestöjä kutsutaan tapahtuman toteuttajiksi.

 

Järjestetään yhteistyössä Svenska föreningen i Östermyra rf:n (SFÖ) ja Seinäjoen kaupungin kanssa Svenska dagen -juhla 6.11.

 

Yhdistys on aktiivinen Seinäjoen kaupungin ja alueen muiden kuntien pohjoismaisten yhteistyöhankkeiden myötävaikuttaja.

 

Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin ja -tapahtumiin muiden ystävyysseurojen kanssa.

 

 

 1. JÄSENKENTÄN AKTIVOINTI JA UUSIEN JÄSENTEN HANKKIMINEN

Aktivoidaan nykyistä jäsenistöä osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksemme toimintaan. Selvitetään tarkoituksenmukaisin tavoin jäsenistön tarpeita ja toiveita.

 

Kun jäsenmatka Uumajaan onnistui syyskuussa 2019, niin selvitetään vastaavantyyppisen ulkomaanmatkan toteuttamista myös vuonna. 

 

Jatketaan aktiivista tiedotustoimintaa sekä jäsenistön suuntaan että yleisön keskuudessa. Tehostetaan tiedotusta yhdistyksen www.seinajoki.pohjola-norden.fi nettisivulla ja ”Pohjola-Norden Seinäjoki”  Facebook-sivulla.

 

Uusia jäseniä hankitaan aktiivisella toiminnalla erilaisten tapahtumien yhteydessä ja suoralla yhteydenpidolla.

 

 

YHTEENVETO VUODEN 2020 TILAISUUKSISTA

TAMMIKUU:    ”Tango skapar möten över gränser” Uumajassa

HELMIKUU:      Nordgen-tilaisuus

MAALISKUU:    Alueellinen nuorisotapahtuma

Kevätkokous.

Pohjolan viikon tapahtuma

HUHTIKUU:     

TOUKOKUU:     Seinäjoen, Närpiön ja Lapuan Pohjola-Norden -distysten vierailu Kristiinankaupunkiin

KESÄKUU:

HEINÄKUU:       Föreningen Norden i Umeå’n vierailu Seinäjoella Tangomarkkinoiden yhteydessä

ELOKUU:           

SYYSKUU:        

LOKAKUU:      

MARRASKUU: Svenska dagen -juhla 6.11.

Pohjoismainen kirjallisuusviikko

JOULUKUU: