Vänster spalt

Pohjola-Norden Seinäjoki

Pohjola-Norden Seinäjoki ry on perustettu v. 1947. Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on lisätä Pohjoismaiden kansalaisten välisiä yhteyksiä, edistää Pohjoismaiden tunnettuutta sekä vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Järjestämme yhteistyössä eri tahojen kanssa pohjoismaisia tapahtumia, markkinoimme
Nordjobb-kesätyöohjelmaa, pidämme yllä kontakteja muihin Norden-yhdistyksiin, järjestämme retkiä lähialueille ja joskus myös matkoja pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin. Jaamme myös stipendejä.

Mikäli olet kiinnostunut pohjoismaisuudesta, olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Pohjola-Norden Seinäjoki

Pohjola-Norden Seinäjoki grundades år 1947. Målet för vår förenings verksamhet är att öka förbindelser mellan nordiska medborgare, främja kännedom om de nordiska länderna samt förstärka känslan av nordisk gemenskap.

Vi ordnar nordiska evenemang med olika samarbetspartner, marknadsför Nordjobb-sommarjobbprogram, håller kontakter med andra Norden-föreningar, ordnar utflykter till närområden och ibland även till nordiska vänorter. Vi delar också ut stipendier.

Om du är intresserad av nordism, är du varmt välkommen med i vår verksamhet!

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande
Pertti Kinnunen
pertti.kinnunen ( at ) netikka.fi
040 534 0875

Sihteeri/Sekreterare
Sinikka Koivumäki

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Sinikka Koivumäki

Kimmo Kulmala

Marita Nyrhinen

Margareta Savola

Päivi Seppälä

Antti Siljamäki, vpj

 

Jäsenkirje 1/2024

Jäsentilaisuuksia ja -tapahtumia keväällä ja kesällä 2024

Jäsenkirje 2/2023

Pohjoismainen tietokilpailu