Vänster spalt

Seinäjoen seudun Pohjola-Norden 

Seinäjoen seudun Pohjola-Norden ry on perustettu v. 1947. Yhdistyksemme toiminnan tarkoituksena on lisätä Pohjoismaiden kansalaisten välisiä yhteyksiä, edistää Pohjoismaiden tunnettuutta sekä vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Järjestämme yhteistyössä eri tahojen kanssa pohjoismaisia tapahtumia, markkinoimme
Nordjobb-kesätyöohjelmaa, pidämme yllä kontakteja muihin Norden-yhdistyksiin, järjestämme retkiä lähialueille ja joskus myös matkoja pohjoismaisiin ystävyyskaupunkeihin. Jaamme myös stipendejä.

Mikäli olet kiinnostunut pohjoismaisuudesta, olet lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Pohjola-Norden i Seinäjokinejden

Pohjola-Norden i Seinäjokinejden grundades år 1947. Målet för vår förenings verksamhet är att öka förbindelser mellan nordiska medborgare, främja kännedom om de nordiska länderna samt förstärka känslan av nordisk gemenskap.

Vi ordnar nordiska evenemang med olika samarbetspartner, marknadsför Nordjobb-sommarjobbprogram, håller kontakter med andra Norden-föreningar, ordnar utflykter till närområden och ibland även till nordiska vänorter. Vi delar också ut stipendier.

Om du är intresserad av nordism, är du varmt välkommen med i vår verksamhet!

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande
Antti Siljamäki
antti.siljamaki ( at ) netikka.fi
0400 365 997

Sihteeri/Sekreterare
Pertti Kinnunen
pertti.kinnunen ( at ) kauppakamari.fi
040 534 0875

Hallituksen jäsenet/Styrelsemedlemmar

Heikki Heiskanen
Satu Keski-Valkama
Antti Lammi
Marjut Nummela
Margareta Savola 
Päivi Seppälä
 

 

Uusin jäsenkirje

Tietoa loppuvuoden ohjelmasta. Tule mukaan!
55336_t.jpg

PN-lehti / PN-tidning

PN-lehti ilmestyy seuraavan kerran maaliskuussa 2017. / Nästa PN-tidning utkommer i mars 2017.
55334_t.jpg

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.